then

ปฏิบัติธรรม กับหลวงปู่เจือ สุภโร

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ท่านพ่อลีทุกท่าน
ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนากับ "หลวงปู่เจือ สุภโร"
ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรมในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

หลวงปเจอ