then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ผ้าป่ามหากุศลของวัดธัมมธโร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยพระมหาธาตุเจดีย์ อุโบสถ และวิหารคต วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย...และขอเชิญแสดงมุทิตาจิต น้อมสักการะ เนื่องในวาระอายุวัฒนะ ๘๑ ปี พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนทสิริ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 (ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 5 ) เวลา 8.45 น. ณ วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ...ร่วมทำบุญผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วัดธัมมธโร โดยพระมหาศุภชัย ติกขวีโร ธ. กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว เลขที่ 364-2-78881-8

ปายผาปาวดธมมธโร