then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ได้ละขันธ์

 

550363

หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ได้ละขันธ์ เมื่อ คืนวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 21.39 น.ที่ศูนย์ปฎิบัติธรรม กตปุญโญ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19.00 น.

มีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวัน เบื้องแรกมีกำหนด 100 วัน

ณ.ศาลาเรือนไทย ชั้น 2 วัดสังฆทาน ( เริ่มคืนวันที่ 25 ส.ค.2555 )

 

บรรดาลูกศิษย์ ได้ทยอยเดินทางมาที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี เพื่อสรงน้ำศพ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน พระนักเผยแพร่ศาสนา และเกจิดังมรณภาพด้วยอาการสงบจากโรคไต ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม กตปุญโญ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อคืนวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งท่านได้ลงไปจำพรรษาอยู่ในปีนี้

สำหรับประวัติหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2507 ณ วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีโดยมี พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย) วัดดอนไร่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระบุญยก วัดดอนไร่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระบุญทรง วัดหนองไผ่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และเป็นศิษย์เอกของ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก แห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้ฝากตัวเพื่อฝึกกรรมฐานกับหลวงปู่สังวาลย์ ด้วยการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ถึง 3 พรรษา

ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่าน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไป โดยเฉพาะ “รายการธรรมะสว่างใจ” ทางวิทยุ ที่มีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมา ท่านได้จัดตั้ง สถานีวิทยุสังฆทานธรรม เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างปัญญาทางธรรม ให้กับสาธุชนทั่วไป ได้รับฟังตลอดทั้งวันทั้งคืน

ทั้งภาคภาษาไทย ในคลื่น FM89.25 Mhz. และภาคภาษาอังกฤษ ในคลื่น FM89.75 Mhz. โดยปัจจุบัน สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ยังได้ขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ผลงานเพื่อพระศาสนา ที่หลวงพ่อสนองได้ทำตลอดมานั้น นอกจากจะประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้ว

ชาวพุทธในต่างประเทศก็ยังยอมรับในผลงานของท่าน โดย สมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย และ องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ได้ถวาย พระบรมสารีริกธาตุ ๒ องค์ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ อุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้มีโอกาสสักการะ เป็นสิริมงคลกับชีวิต

นอกจากงานด้านการจรรโลงพระพุทธศาสนาแล้ว หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ยังให้ความสำคัญกับงานด้านเมตตาธรรม เช่น การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และการสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ มีทุกขเวทนาทางร่างกาย ด้วยการแพทย์วิถีไทย และรักษาใจผู้ป่วยด้วยวิถีธรรม

ท่านยังสนับสนุนและส่งเสริมให้อุบาสก – อุบาสิกา สาธุชนทั่วไป ได้ใช้วัดเป็นสถานที่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และให้โอกาสทุกท่านที่สนใจ บวชเนกขัมมะที่วัดสังฆทานได้ทุกวัน

ผลงานด้านอื่นๆ ของท่าน ยังมีอีกนานัปการ และในปัจจุบัน ท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องาน โดยมิได้ต้องการสิ่งอื่นใด นอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป