then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอแจ้งจำนวนพระภิกษุ, แม่ชี, ที่อยู่จำพรรษา ณ สำนักวัดอโศการาม 304
ประกาศจากทางวัดอโศการาม 642
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ ณ ศาลาทรงธรรม 459
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม ณ ศาลาทรงธรรม 492
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอ.บุญเลี้ยง สิริปุญโญ ณ ศาลาทรงธรรม 515
ขอเชิญร่วมฟังธรรม หลวงตาศิริ อินทสิริ ณ ศาลาทรงธรรม 689
ร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ 1197
สำหรับผู้ที่ต้องการอุปสมบทในระยะเวลาา ๑ พรรษา ณ วัดอโศการาม !! 1886
ขอแจ้งกำหนดปฏิบัติธรรมบวชชี พราหมณี ประจำปี ๒๕๖๐ 4758
กำหนดการปฏิบัติธรรมบวชชี พราหมณี ๒๕๕๙ 5546