then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ณ ศาลาทรงธรรม 351
ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม) 439
บวชชี บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติบูชาถวายท่านพ่อลี ธมฺมธโร วาระครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๙ (ชดเชยช่วงโควิท) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 461
ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๓ 1050
ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ปฏิบัติด้วยใจน้อมถวายและมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ 389
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พิพิธ ปิยธมฺโม แห่งสำนักสงฆ์วิปัสสนาโคกสำราญ จ.นครพนม 335
๙๑ ปี พระพุทธิสารเถร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) 1368
รำลึกหลวงปู่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ 1033
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร 866
ขอแจ้งจำนวนพระภิกษุ, แม่ชี, ที่อยู่จำพรรษา ณ สำนักวัดอโศการาม 483