then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ทำบุญตักบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 181
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ณ ศาลาทรงธรรม 208
ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม) 253
บวชชี บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติบูชาถวายท่านพ่อลี ธมฺมธโร วาระครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๙ (ชดเชยช่วงโควิท) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 360
ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๓ 727
ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ปฏิบัติด้วยใจน้อมถวายและมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ 288
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พิพิธ ปิยธมฺโม แห่งสำนักสงฆ์วิปัสสนาโคกสำราญ จ.นครพนม 212
๙๑ ปี พระพุทธิสารเถร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) 742
รำลึกหลวงปู่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ 600
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร 574