Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว ณ ศาลาทรงธรรม 193
บวชชี บวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสการเสด็จสวรรคต ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ .... ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 145
ขอเชิญร่วมเดินทางปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ครูอาจารย์และร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 136
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์โสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน ณ ศาลาทรงธรร 188
ทำบุญตักบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 140
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ณ ศาลาทรงธรรม 159
ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม) 195
บวชชี บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติบูชาถวายท่านพ่อลี ธมฺมธโร วาระครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๙ (ชดเชยช่วงโควิท) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 307
ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๓ 592
ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ปฏิบัติด้วยใจน้อมถวายและมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ 246