then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอแจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู

238018475_6011000458973125_1744695731705491056_n.jpg

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู

วัตถุประสงค์

 • ๑.เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอยู่จำพรรษา ให้ได้รั[ประโยชน์ตามพุทธานุญาต
  ๒.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม
  ๓.เพื่ออนุเคราะห์ให้พุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญกุศลตามกาลทาน
  ๔.เพื่อนำไปซื้อดินเข้ามาถม และชำระค่าที่ดินแปลงใหม่ที่ได้ซื้อเพิ่มเติมบริเวณคณะเหนือ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรกองกฐินกองหลัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทางวัดอโศการาม

จะมอบพระพุทธสุทธิธรรมรังสี เนื้อทองทิพย์ ขนาดหน้าตัก ๙ เป็นของมงคลที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด)

ร่วมบุญกฐิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบรูปหล่อท่านพ่อลี ปางธุดงค์ เนื้อโลหะรมดำ สูง ๒ ฟุต เป็นของที่ระลึก

239253238_6011085992297905_3418211768716353364_n.jpg

ร่วมบุญกฐิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบท่านพ่อลี โพธิ์เล็กเลี่ยมกรอบเงิน

(สร้างแต่ปี ๒๕๐๐ โดยท่านพ่อลี) เป็นของที่ระลึก

239885536_6011088508964320_3763045925345936700_n.jpg

ร่วมบุญกฐิน ๗,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบหลวงพ่อเศียร เนื้อโลหะทำสีเหมือนองค์จริง หน้าตัก ๗"

ใต้ฐานบรรจุเกศาท่านพ่อลี เป็นของที่ระลึก

239083368_6011080215631816_5796939775199928515_n.jpg

ร่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้าและหนังสือพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์  ซึ่งเป็นหนังสือทรงคุณค่าแก่การสะสมเป็นของที่ระลึก โดยหนังสือท่านพ่อลีนั้น มีความหนา ๔๙๘ หน้า, ส่วนหนังสือพระธุตังคเจดีย์นั้น มีความหนา ๓๒๐ หน้า โดยหนังสือทั้ง ๒ เล่มนั้น พิมพ์ ๔ สี ทุกหน้า (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

238783385_6011092812297223_2133092558498443050_n.jpg

กำหนดการ

 • - เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร
  - เวลา ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า
  - เวลา ๑๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์ของการทอดกฐิน
  - เวลา ๑๒.๓๐ น. ถวายองค์กฐิน, พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีนี้ได้ที่จุดร่วมบุญวัดอโศการาม หรือโอนบัญชี

ธ.กสิกรไทยสาขาบางเมฆขาว ชื่อ วัดอโศการาม บัญชีเลขที่ 017-3-39513-2

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-389-2299, 081-148-9285

รูปแบบของงานกฐิน ทางวัดอโศการาม ขอพิจารณารูปแบบการจัดงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท - ๑๙