then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ประกาศ

215828140_5864855576920948_347577306629537903_n.jpg

ด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท ๑๙ อยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษอย่างเข้มงวด และสำหรับวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎารม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘)

ทางวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ของดการเวียนเทียน

แต่ยังคงรักษาข้อวัตรปฏิบัติทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, สวดมนต์ค่ำ แสดงพระธรรมเทศนา

ตลอดจนถือปฏิบัติเนสัชชิก ภาวนาหลังไม่แตะพื้นตลอดคืน

สำหรับการสวดมนต์เนื่องในวันอาสาฬหบูชานั้น เริ่มแต่เวลา ๒๐.๐๐ น.

วัดอโศการามงดบวชชีและบวชเนกขัมมะ

วัดอโศการามอยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษอย่างเข้มงวด

  • โปรดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในวัดฯ
  • รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
  • มีไข้หรืออุณหภูมิสูงงดเข้ามาภายในวัดฯ
  • โปรดให้ความร่วมมือจุดคัดกรองซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าปากประตูวัดฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม