then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

รับพรปีใหม่จากหลวงตาสามเรือน ปุญเญสโก เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

135012982_4907635475976301_8592470397038228082_o.jpg

"ขอให้ท่านทุกคน และสาธุชนทุกท่าน มีอายุยืนนาน มีผิวพรรณงาม มีเสียงไพเราะ

เป็นผู้มีทรวดทรงดี เป็นผู้มีรูปสวย ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง เป็นผู้มีบริวารมาก

เป็นหัวหน้าที่ไม่ดี ถ้าบ้าอำนาจ จะขาดคนรัก คนแช่งชัก หักลง โดยไม่ต้องสงสัย

เป็นหัวหน้าที่ดี เราไม่เหยียบหัวใคร *แต่เราจะนั่งในหัวใจของคน".

พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ