then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ประกาศวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

132747336_4864317463641436_5776985825839068293_o.jpg

 

ด้วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท ๑๙) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกในหลายจังหวัดในเขตปริมณฑล และหน่วยงานภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด วัดอโศการาม ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าวและขอความร่วมมือ ดังนี้

๑. งดการบวชชี บวชเนกขัมมะ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ทางวัดฯ จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
๒. งดการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
๓. ยังคงไว้ซึ่งการทำข้อวัตรปฏิบัติ (บิณฑบาต, ฉันในบาตร, ทำวัตรเช้า - เย็น, สวดมนต์ค่ำ, ฟังธรรมและภาวนา) รวมไปถึงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม
๔. ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมทำบุญ และทำข้อวัตรปฏิบัติภายในวัดอโศการาม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ว่าด้วยเรื่องความสะอาดของอาหารที่มาถวายพระภิกษุ สามเณร, สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือสม่ำเสมอ, รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร (Social distancing)

#จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ