then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร -ฟังธรรม "ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓"

131372684_4830456233694226_3735766725111226260_o.jpg

 

ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มแต่ ๐๗.๑๕ น.

กำหนดการมีดังนี้

๐๗.๑๕ น. เปิดฝาบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ตักบาตร
๐๗.๓๐ น. จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย, เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

รายชื่อหลวงปู่ครูอาจารย์ร่วมเจริญพุทธมนต์ฉันเช้า

๑. หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๒. หลวงพ่อเบา โอภาโส วัดป่ากิตติพรพุทธาราม นครพนม
๓. พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย
๔. หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิตร จ.ขอนแก่น
รูปที่ ๕ - ๒๑ พระภิกษุวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

คณะแม่ชีร่วมให้พร ๒๐ ท่าน

๐๘.๐๐ น. กล่าวคำถวายทาน, หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม

ห้พรอันเป็นมงคล, รับพร, ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธี

๑๐.๐๐ น. หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา
๑๓.๐๐ น. หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง จ.สกลนคร เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา
ขออนุโมทนากับทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ