then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม ท่านครูบาแจ๋ว ... พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ณ ศาลาทรงธรรม

“โลกนี้ที่แท้ ก็เป็นของเก่าในวัฏฏะ เกิดตาย หลงไหล ในของเก่า ให้ตั้งใจให้ดี อย่ามัวเมาประมาทเกินไป”

..... หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

123241893_4650621218344396_6697934658574162747_o.jpg

 วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ...

ท่านครูบาแจ๋ว ... พระอ.พวงพิด ธมฺมธโร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ..... ท่านเมตตาเดินทางมาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.

#ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้
๑.สวมหน้ากากอนามัย
๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้
๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม
๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
*** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ