then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว ณ ศาลาทรงธรรม

121153524_4559159037490615_1038713219100377991_o.jpg

คนดีไม่มีที่อื่น อยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราดี ไปไหนมันก็ดี เขาจะนินทา เขาจะสรรเสริญ เราก็ยังดีอยู่

ถ้าเราไม่ดี เขานินทาเรา เราก็โกรธ ถ้าเขาสรรเสริญเรา เราก็ชอบ” .... หลวงปู่ชา สุภทฺโท

 

 วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ... พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว

..... ท่านเมตตาเดินทางมาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้

๑.สวมหน้ากากอนามัย

๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้

๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม

๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

*** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ***