then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์โสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน ณ ศาลาทรงธรร

119884967_4445940742145779_4793323232098067849_o.jpg

“เราป่วยเข้าโรงพยาบาล คิดในใจไม่อยากตาย อยากหายเท่านั้น คิดอย่างนั้นไม่ถูก เป็นทุกข์

ต้องคิดว่า .... หายก็หาย ตายก็ตาย เพราะเราแต่งไม่ได้ นี่เป็นสังขาร คิดอย่างนี้ถูก ตายก็สบาย หายก็สบาย ต้องได้อย่างหนึ่งจนได้”

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ... *พระอาจารย์โสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง) จ.พระนครศรีอยุธยา ..... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้

๑.สวมหน้ากากอนามัย

๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้

๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม

๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

*** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ