then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ทำบุญตักบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

119745279_4420117078061479_4981636744264311670_o.jpg

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เริ่มแต่เวลา ๐๗.๑๕ น.

.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

หลวงปู่ครูอาจารย์ร่วมฉันเช้า

- หลวงปู่คำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

- พระอาจารย์วีระ กิจจาโล (พระอ.แป้ง) วัดป่าดอยน้ำทิพย์ จ.สกลนคร

- พระอ.เล็ก สุทฺธิญาโณ วัดป่านาขาม จ.หนองคาย, (รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล จ.สมุทรปราการ)

กำหนดการ

- ๐๗.๑๕ น. พร้อมกัน ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม, กราบบูชาพระรัตนตรัย, อาราธนาศีล, อาราธนาพระปริตร, เจริญพุทธมนต์

- ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้า, ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม, รับพร, ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี

#ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน