then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ณ ศาลาทรงธรรม

118796462_4377698968969957_6462284847890015730_o.jpg

"เอาตนเป็นที่รองรับการปฏิบัติทั้งหมด แต่อย่ายึดตน เอาสมมติรองรับวิมุตติ แต่อย่ายึดหลง" .... หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

 วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ... *พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ..... ท่านเมตตามาเดินทางไกลจาก จ.มุกดาหาร มาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้

๑.สวมหน้ากากอนามัย

๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้

๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม

๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

 วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ