then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม)

118849945_4368233699916484_3389557344592277844_o.jpg

วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม) ขอแจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

วัตถุประสงค์

๑.เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอยู่จำพรรษา ให้ได้รั[ประโยชน์ตามพุทธานุญาต

๒.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม

๓.เพื่ออนุเคราะห์ให้พุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญกุศลตามกาลทาน

๔.เพื่อนำปัจจัยไปต่อเติมบริเวณชายคาศาลาฐานสโม และซ่อมแซมเสนาสนะที่ทรุดโทรม
.

กำหนดการ

เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ ออกบิณฑบาตรรอบศาลาฐานสโม

เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของการทอดกฐินโดยหลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายองค์กฐินพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สามารถร่วมบุญนี้ได้ที่วัดป่าฐานสโมบูชา / วัดอโศการาม หรือ โอนผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาถนนเอื้ออารี ชื่อ“วัดป่าฐานสโมบูชา” บัญชีเลขที่ 881-0-38384-2

#สอบถามเพิ่มเติม / รับของที่ระลึก *โทร. 081-820-0708 (Line ID. 0818200708)