then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๓

117526014_4234914906581698_463328531365126498_o.jpg

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

 วัตถุประสงค์

๑.เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอยู่จำพรรษา ให้ได้รั[ประโยชน์ตามพุทธานุญาต

๒.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม

๓.เพื่ออนุเคราะห์ให้พุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญกุศลตามกาลทาน

๔.เพื่อนำไปซื้อดินเข้ามาถม และชำระค่าที่ดินแปลงใหม่ที่ได้ซื้อเพิ่มเติมบริเวณคณะเหนือ

#ผู้ที่ร่วมบุญ ๘๐๐ บาท รับหลวงพ่อเศียรขนาดห้อยคอ เป็นของที่ระลึก

#ผู้ที่ร่วมบุญ ๑,๖๐๐ บาท รับหลวงพ่อเศียรขนาดตั้งหน้ารถ ใต้ฐานบรรจุเศษพระท่านพ่อลีเนื้อเกสร ปี ๒๕๐๐ เป็นของที่ระลึก

สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีนี้ได้ที่จุดร่วมบุญวัดอโศการาม หรือโอนบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว ชื่อ วัดอโศการาม บัญชีเลขที่ 017-3-39513-2

#สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-389-2299, 081-148-9285

117642161_4234920639914458_8481926859495303313_o_1.jpg