then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

รำลึกหลวงปู่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ

109297987_4126832270723296_7212632404131625049_o.jpg

 รำลึกหลวงปู่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ ๓๖๕  วันแห่งการละสังขาร

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ และคณะลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล ๓๖๕ วัน แห่งการละสังขารของพระครูนันทปัญญาคุณ (หลวงปู่ปิ่น ตนฺติธมฺโม) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอโศการาม และเป็นหลวงปู่ครูอาจารย์ที่ได้ช่วยท่านพ่อลี ธมฺมธโร สร้างวัดอโศการาม นี้ขึ้นมา โดยกำหนดการมีดังนี้

- วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรค่ำ, แสดงพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจาก พระครูกิตติอุดมญาณ(หลวงปู่ไม อินทสิริ) วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี

- วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๐๗.๓๐ น. หลวงปู่ครูอาจารย์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์, บังสุกุล, ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม, รับพรเป็นเสร็จพิธี

รายชื่อหลวงปู่ครูอาจารย์พระพิธี ๑๐ รูป

๑.พระครูอุดมภาวนาจารย์ (หลวงปู่ทองสุข อุตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยราม จ.พะเยา

๒.พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินทสิริ) วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา

๓.พระครูปลัดบุญช่วย ปุญฺญวนฺโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี

๔.พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

๕.พระครูวินัยกิตติคุณ (หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวณฺโณ) วัดป่าหนองแวง จ.อุดรธานี

๖.พระครูกิตติธรรมสาร (พระอ.ก่อเกียรติ ธมฺมิโก) วัดธรรมสถิต จ.ระยอง

๗.พระอ.ถาวร อนุตตโร สำนักสงฆ์หลวงปู่หลุย กรุงเทพมหานคร

๘.พระอ.มหาบรรลือ ฐานิสฺสโร สำนักปฏิบัติธรรมอุดรทรัพย์ จ.ปทุมธานี

๙.พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอ.สามดง จนฺทโชโต) วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา

๑๐.พระครูสุทธิญาณโสภณ (พระอ.เล็ก สุทธิญาโณ) วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล จ.สมุทรปราการ

คณะสงฆ์วัดอโศการามร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์, ฉันเช้า นำโดย พระพุทธิสารเถร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม, พระอาจารย์มหาวันชัย เขมชโย รองประธานสงฆ์วัดอโศการาม, พระอาจารย์มหาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม, พระอาจารย์เวียง ญานุตฺตโม, ฯลฯ

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายอาหาร, น้ำปานะ, และโรงทานได้ที่วัดอโศการาม หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสศรีนครินทร์ บัญชีเลขที่ 064-1-45912-7 ชื่อบัญชีแม่ชีแก้วตา เตชะประเสริฐ (น.ส.แก้วตา เตชะประเสริฐ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเจ้าภาพต่างๆและจองโรงทาน ที่ 081-148-9285 หรือ Line : ID 0811489285 ชื่อไลน์ "ลูกศิษย์ท่านพ่อลี"

ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ..

109801151_4126838874055969_3793772148222286746_o.jpg