then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม ณ ศาลาทรงธรรม

105601209_4006754199397771_7214409390289537758_o.jpg

"เรื่องกิเลสจะไม่คำนึงถึงเหตุถึงผล ผิดถูกชั่วดี มีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจอย่างเดียว ผิดขนาดไหนก็ขอให้ได้ ไม่ได้คำนึงความผิดถูกชั่วดี นี่ท่านเรียกว่า *กิเลส เป็นภัยของธรรม คือ ความพอดี" .... หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ... พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโมวัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร / รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น

*** ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม ****

๑.สวมหน้ากากอนามัย

๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้

๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม

๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

*** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ