then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม หลวงตาศิริ อินทสิริ ณ ศาลาทรงธรรม

3207.jpg

"เพราะฉะนั้นให้ระวังที่สุด เรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง สามประการนี้ มันสามารถทำให้ผู้รู้แจ้ง ให้กลายเป็นคนมืดก็ได้ ฤทธิ์ของมันน่ะ! มันอยู่เหนือทุกคนในโลก" ... หลวงปู่คำดี ปภาโส

*** วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ... หลวงตาศิริ อินทสิริ แห่งวัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น ***

ท่านเมตตาเดินทางไกลมาจากจังหวัดขอนแก่น มาเป็นองค์แสดงธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้

๑.สวมหน้ากากอนามัย

๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้

๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม

๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ