then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

104018732_3960279857378539_656059316449378807_o.jpg

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกท่าน

.... ร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

** กำหนดการมีดังนี้ **

วันเสาร์ที่ ๔ ก.ค.๖๓ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘)

- ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนบวช ณ ศาลาบุญชัย (ปากซอย ๘)

- ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า

- ๑๒.๐๐ น. พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

- ๑๕.๐๐ น. ฟังธรรม, ภาวนาจนถึงห้าโมงเย็น

- ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ

- ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ฟังธรรม, ภาวนาจนถึงสี่ทุ่ม

วันอาทิตย์ที่ ๕ ก.ค.๖๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)

- ๐๕.๐๐ น. อบรมสมาธิภาวนา

- ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร พระภิกษุ, สามเณร

- ๐๗.๒๐ น. รับประทานอาหารเช้า

- ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า

- ๑๕.๐๐ น. ฟังธรรม, ภาวนาจนถึงห้าโมงเย็น

- ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

- ๒๐.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน ณ พระธุตังคเจดีย์

- ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ฟังธรรม, ถือเนสัชชิก (ภาวนาตลอดคืน)

วันจันทร์ที่ ๖ ก.ค.๖๓ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)

- ๐๕.๐๐ น. อบรมสมาธิภาวนา

- ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร พระภิกษุ, สามเณร

- ๐๗.๒๐ น. รับประทานอาหารเช้า

- ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

- ๑๓.๐๐ น. พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

- ๑๕.๐๐ น. ฟังธรรม, ภาวนาจนถึงห้าโมงเย็น

- ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์เนื่องในวันเข้าพรรษ

- ๒๐.๐๐ น. อธิษฐานพรรษา, วัสสูปนายิกาขันธกะ ว่าด้วยการจำพรรษา

**ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม**

๑.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒.หมั่นทำความสะอาด (ล้างมือ) โดยสม่ำเสมอ
๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม
๔.พยายามรักษาระยะห่างในระหว่างปฏิบัติธรรม
๕.งดรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
๖.งดรับผู้เข้าบวชแก้บน

สอบถามเพิ่มเติม 092-205-4699 / ติดต่อจองโรงทานเป็นเสบียงบุญ 095-536-3955