then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

สำหรับผู้ที่ต้องการอุปสมบทในระยะเวลาา ๑ พรรษา ณ วัดอโศการาม !!

 96519921_3844154438991082_4345938700853575680_o.jpg

บวชทั้งทีต้องเอาดีให้ได้

 ผู้ที่ต้องการอุปสมบทในระยะเวลาา๑ พรรษา ณ วัดอโศการาม

 ผู้ที่ประสงค์ต้องการอุปสมบทเพื่ออยู่จำพรรษาที่วัดอโศการาม โปรดสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อ

พระอาจารย์พรชัย โฆสิตธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครอง (093-996-2545) 

 พระวรกันต์ นนฺทโก (ครูบาต๊อด) พระเจ้าหน้าที่ (082-998-6937)

***คุณสมบัติของผู้สมัครอุปสมบท***

๑.ไม่เคยติดยาเสพติดมาก่อน

๒.ไม่มีอาการทางประสาทหรือความผิดปกติทางจิต

๓.ไม่มีรอยสักอย่างเห็นได้ชัดจนน่าเกียจเกินไป

๔.มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความประพฤติเรียบร้อย

**ข้อวัตรปฏิบัติ**

๑.ฉันในบาตร

๒.ฉันมื้อเดียว

๓.ทำวัตรสวดมนต์ เช้า, เย็น, ค่ำ(ภาวนาจนถึงสี่ทุ่ม) โดยสม่ำเสมอ

๔.ลงอุโบสถเข้าฟังปาฏิโมกข์โดยสม่ำเสมอ

๕.ทำความสะอาดเสนาสนะบริเวณที่อยู่และกวาดลานวัด

**ขั้นตอนการสมัครบวช**

๑.ติดต่อขอลงทะเบียนอุปสมบท อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อแจ้งความจำนงค์และรับเอกสารเพื่อไปยื่นขอตรวจสอบความประพฤติว่าไม่มีคดีความติดตัว จากสถานีตำรวจ (ทางวัดจะออกเอกสารรับรองไปให้)

๒.ส่งเอกสารการรับรองในเรื่องของคดีความ, ใบแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครอง, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายขนาด ๑ - ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ

๓.เมื่อผ่านขั้นตอนเอกสารเพื่อคัดกรองผู้เข้าอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าหน้าที่จะนำพัก (นาคทุกรูปต้องพักรวมกัน ณ ใต้ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม)

๔.พระอ.มหาศุภฤกษ์ มงคฺโค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษานัดสอนและกำหนดขั้นตอนในการสอนขานนาค

๕.เมื่อผ่านขั้นตอนการขานนาคเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารการอุปสมบททั้งหมดส่งมายังสำนักงานวัดอโศการาม เพื่อที่จะเตรียมลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสังกัดสำนักวัดอโศการาม ต่อไป (ในกรณีที่ขานนาคยังไม่ได้ อาจจะยกเลิกการอุปสมบท หรือเลื่อนอุปสมบทออกไปก่อน)

**ข้อห้ามและข้อไม่พึงกระทำ**

๑.งดจัดงานเลี้ยง

๒.งดโห่, งดส่งเสียงขณะที่เดินเข้าอุโบสถ

๓.งดนำสุราและของมึนเมาทุกชนิดเข้ามาภายในวัดอโศการาม

๔.ผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย (งดกางเกงขาสั้น, กางเกงสามส่วน, เสื้อแขนกุด, เสื้อสายเดี๋ยว, เสื้อเกาะอก ฯลฯ)

ผู้ที่ต้องการเข้าอุปสมบทอ่านให้เข้าใจว่าทำได้และปฏิบัติได้ เมื่อทำได้และปฏิบัติได้ ถึงแจ้งความจำนงค์ขอรับการอุปสมบทเพื่อเป็นพระภิกษุสังกัดสำนักวัดอโศการาม ต่อไป.

*** .... "ละพยศ ลดมานะ ละทิฐิ"....***