then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

กำหนดการบวชชี พราหมณี 2558

กำหนดการปฏิบัตธรรม บวชชี พราหมณี ประจำปี ๒๕๕๘

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

วันมาฆบูชา ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
วันสงกรานต์ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
วันครบรอบมรณภาพท่านพ่อลี ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
วันวิสาขบูชา ๓๐, ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา ๓๐,๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันแม่ ๑๒ สิงหา ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันพ่อ ๕ ธันวา ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวคม ๕๘ - ๑, ๒ มกราคม ๒๕๕๙

Ad กำหนดการ