then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

อุปสมบทหมู่ ๘๓ รูป บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ" เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รับสมัครบรรพชาอุปสมบทในโครงการ "อุปสมบทหมู่ ๘๓ รูป บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ"
เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี
...รับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๘ เมษายน ๒๕๕๗...ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทพร้อมกัน ณ วัดอโศการาม
๑๙ เมษายน ๒๕๕๗...พิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกัน
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗...พิธีลาสิกขาพร้อมกัน
สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว

ชื่อบัญชี “พระทอง นารีวงษ์” บัญชีเลขที่ 364-2-88315-2

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร/แฟกซ์ 02-389-2299, 081-988-3622, 086-061-2360, 081-148-9285

ปาย