Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

อุปสมบทหมู่ ๘๓ รูป บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ" เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รับสมัครบรรพชาอุปสมบทในโครงการ "อุปสมบทหมู่ ๘๓ รูป บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ"
เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี
...รับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๘ เมษายน ๒๕๕๗...ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทพร้อมกัน ณ วัดอโศการาม
๑๙ เมษายน ๒๕๕๗...พิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกัน
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗...พิธีลาสิกขาพร้อมกัน
สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว

ชื่อบัญชี “พระทอง นารีวงษ์” บัญชีเลขที่ 364-2-88315-2

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร/แฟกซ์ 02-389-2299, 081-988-3622, 086-061-2360, 081-148-9285

ปาย