then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

"โครงการอุปสมบท ๘๒ รูป บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ ในวาระอายุวัฒนะ ๘๑ ปี" บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น...บรรพชาอุปสมบท ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๖...จำวัตรที่ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บวชหลวงพอทอง