then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

วันมาฆบูชา วัดอโศการาม

วันมาฆบูชา ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธฺ ๒๕๕๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓....วัดอโศการามขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน เจริญจิตภาวนา "เนสัชชิก" ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

01