then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

วัดอโศการามเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุุญโญ

ตามที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๕ ทุกคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นเวลา ๑๐๐ วัน
       วัดอโศการามได้กำหนดเป็นเจ้าภาพแสดงธรรม และสวดพระอภิธรรม ในวันพุธที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. และผู้แสดงธรรมในครั้งนี้คือพระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนทฺสิริ)

ประกาศวดอโศ