then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ประชาสัมพันธ์ แฟนเพจ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร

logo01-1

 

เนื่องจากทาง สมาชิก Facebook ของ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม ได้ทำการปรับเป็นหน้า Page เพื่อสามารถเผยแพร่คำสอนท่านพ่อลีและครูบาอาจารย์วัดป่ากรรมฐาน ได้มากขึ้น จากการกระทำดังกล่าวทำให้สมาชิกบางส่วนสูญหายไปจึงอยากขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกสหธรรมิกทุกท่านที่มาใหม่ก็ดี ที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ดี ช่วยกด Like และ Send เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนสหธรรมิกของท่านให้ได้รับทราบทั่วกัน ที่ Page วัดอโศการาม สมุทรปราการ และ Page ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม ท่างด้านบนของบทความ