then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์บุญเลี้ยง สิริปุญฺโญ วัดป่ารวมใจ จ.บุรีรัมย์ 47
ขอเชิญร่วมถือปฏิบัติเนสัชชิกในคืนวันพ่อ วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ & ขอเชิญร่วมฟังธรรม หลวงตาศิริ อินทสิริ ณ ศาลาทรงธรรม 23
กฐินสามัคคีวัดอโศการาม 177
ตักบาตรเทโวโรหณะ 184
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญสร้างกำแพงวัดอโศการาม (วัดท่านพ่อลี) 251
ขอแจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู 173
ประกาศ 463
รับสมัครผู้ที่ต้องการอุปสมบท 470
ประกาศวัดอโศการาม 433
ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อครูอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ครบรอบมรณภาพปีที่ ๖๐ 257