then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญสร้างกำแพงวัดอโศการาม (วัดท่านพ่อลี) 45
ขอแจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู 63
ประกาศ 256
รับสมัครผู้ที่ต้องการอุปสมบท 325
ประกาศวัดอโศการาม 312
ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อครูอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ครบรอบมรณภาพปีที่ ๖๐ 205
ประกาศขอความร่วมมือ 556
ปฏิบัติบูชาถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 258
กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) 197
ประกาศจากทางวัด 566