then

เนื้อหา

เนสัชชิก (ธุดงค์วัตรข้อที่ ๑๓) ปฏิบัติบูชาในคืนวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เนสัชชิก (ธุดงค์วัตรข้อที่ ๑๓) ปฏิบัติบูชาในคืนวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เนสัชชิกังคะ .... “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ”

ข้าพเจ้าของดการนอนเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัตร

159395390_5245862492153596_4291054500118769729_o.jpg

ปฏิบัติบูชาในคืนวันวันสงกรานต์ วันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ.

คืนวันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ (ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖)

 • - ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ
  - ๒๐.๓๐ น. หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑
  - ๒๒.๒๐ น. พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๒
  - ๒๓.๓๐ น. พระอาจารย์ปรีดา อคฺควโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๓
  - ๐๑.๓๐ น. พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๔
  - ๐๓.๐๐ น. พระอาจารย์ประเสริฐ พลวโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๕
  - ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า (ย่อ)

เช้าวันพุธที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖)

 • - ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร
  - ๐๘.๐๐ น. ถวายสังฆทาน, รับพร
  - ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า

ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน สาธุ สาธุ สาธุ