then

พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน)

ประวัติ พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก

1.png๏ อัตโนประวัติ

พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก นามเดิมว่า นายสามเรือน โดดสู้ เกิดเมื่อ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ โยมบิดาชื่อเหมือน โยมมารดาชื่อเย็น มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด ๑๐ คนเราเป็นคนที่ ๔

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ประวัติท่านพ่อลี (ธมมธโร)

lp-leeชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย
พระอาจารย์ลี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น. เดือนยี่ แรม 2 ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2449 บ้านเกิดคือบ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านนี้มีบ้านประมาณ 80 หลังคาเรือน แบ่งออกเป็น 3 คุ้ม คือหมู่บ้านน้อยหนึ่ง หมู่บ้านในหนึ่ง และหมู่บ้านนอกหนึ่ง ที่หมู่บ้านนอกนี้มีวัดตั้งอยู่ พระอาจารย์ลี

อ่านเพิ่มเติม...

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโท)

ประวัติพระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโท) ป.ธ.๕
pt-moleeชาติภูมิและถิ่นกำเนิด
    พระเทพโมลี มีชาติกำเนิดในสกุล “อุตตรนคร” มีนามเดิมว่า “สำรอง” เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โยมมารดาชื่อ “นิ่ม” มีบ้านเดิม อยู่ที่อำเภอหนองสองห้อง และเป็นญาติกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมทาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) โยมบิดาชื่อ “สี”   ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ ในพี่น้อง ๑๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...