then

พระท่านพ่อลีเนื้อเกษรพิมพ์ห้าเหลี่ยม

พระโพธิจักรท่านพ่อลีพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนื้อเกษร สร้างที่วัดอโศการาม ปี ๒๕๐๐

เนอเกษร