then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่กับทางวัดอโศการาม เพื่อซื้อที่ดินถวายท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่กับทางวัดอโศการาม เพื่อซื้อที่ดินถวายท่านพ่อลี ธมฺมธโร

137296618_4935404316532750_2487248844135074739_o.jpg

วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการซื้อที่ดินแปลงใหม่บริเวณหน้าวัด (ด้านซ้ายมือหลังคณะเหนือ) ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายมือของศาลาอุปคุต, หลังกุฏิหลวงปู่ปิ่น เป็นจำนวน ๓ แปลงที่ดินแปลงใหม่นนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) มีกำหนดชำระเงินภายใน ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)โดยทางวัดอโศการาม ได้ทำการชำระเงินมาแล้ว ๓ งวด แต่ปี ๒๕๖๓ และจะครบกำหนดชำระเงินงวดที่ ๔ อีกเป็นจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ภายในสิ้นเดือนพฤศภาคม ๒๕๖๔

วัดอโศการาม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญใหญ่กับทางวัดฯ เพื่อมีส่วนร่วมในผืนดินแปลงใหม่ นี้

ร่วมบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท รับพระโพธิจักรพิมพ์ใบโพธ์เล็ก สร้างแต่ปี ๒๕๐๐ โดยท่านพ่อลี เลี่ยมกรอบเงินตามแบบ จำนวน ๑ องค์ เป็นของที่ระลึก(+ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท)

ร่วมบุญ ๕,๐๐๐ บาท รับหลวงพ่อเศียร เนื้อทองเหลืองปัดเงา ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว ใต้ฐานบรรจุเกศาท่านพ่อลี จำนวน ๑ องค์ (+ค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท)

ร่วมบุญ ๓,๕๐๐ บาท รับล็อคเกตท่านพ่อลีเงินแท้ล้อมโกเมน ด้านหลังติดเศษอังสะของท่านพ่อลี เป็นของที่ระลึก (+ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท)

โดยสามารถร่วมบุญซื้อที่ดินได้ที่วัดอโศการาม หรือโอนเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว ชื่อบัญชี วัดอโศการาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017-3-39513-2 (รับของที่ระลึกได้ที่แม่ชีนงลักษณ์ นิลขำ)

สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดอโศการาม 02-389-2299, 081-148-9285 Line : ID 0811489285 ชื่อ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี

หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า พิมพ์สีสี่ทั้งเล่ม ๔๙๘ หน้า *หนังสือน่าสะสมสำหรับผู้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดอโศการาม ๑,๒๐๐ บาท ( +๑๐๐ จัดส่ง)

   137545741_4935404213199427_770758798951735543_o.jpg136085767_4935404269866088_7831559673527096082_o.jpg

ภาพโดยรอบของวัด

pp1