then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

งานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗

38

......"ปูชา จ ปูชนียานํ" (การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง) ความศรัทธาที่คณะศิษยานุศิษย์ ที่ได้มาปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์ท่านพ่อลีนั้น ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวสักเพียงใด หรือไม่ว่าจำนวนคนจะมากสักเท่าไร ก็ไม่ทำให้ศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายลดน้อยลงเลย แต่ตรงกันข้าม ความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบั้ตนั้นครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ท่านพ่อลี นั้นมีคนศรัทธามากจริงๆ" ท่านพ่อลี เมื่อครั้งยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นั้น ท่านได้นำพาลูกศิษย์ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาน ศีล ภาวนา ในเรื่องของทานนั้น ท่านว่าให้ ก็ให้จริง (ดูจากจำนวนโรงทาน) เรื่องของการปฏิบัตินั้น ท่านได้กล่าวว่า ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติจริงๆ ถ้าปฏิบัติหลอกๆ นั้น ก็เท่ากับเป็นการหลอกครูบาอาจารย์และเป็นการหลอกตัวเองด้วย (ดูจากศรัทธาสาธุชนที่ตั้งใจมารักษาศีล เจริญจิตภาวนา) *** ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ทุกๆ โรงทานและทุกๆ หน่วยงานที่ได้มาร่วมกันทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี .... พบกันใหม่ปีหน้า ..... "สาธุ"

 


Created with flickr slideshow.

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

พระอ.มนตรี คุณโสภโณ แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย ณ วัดอโศการาม ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
.....พระอาจารย์มนตรี คุณโสภโณ หรือหลวงตาหลั่งไหล แห่งวัดป่าวังเดือนห้า...
มาติกา - บังสุกุลใหญ่และสรงน้ำครูอาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
....ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันมาที่วัดอโศการาม...
บวชชี พราหมณี เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
....ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกาย...
สวดธาตุ ในคืนวันปีใหม่ไทย ณ วัดอโศการาม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
.....อนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมสาธยายทิพยมนต์ (สวดธาตุ)...