Thai English

ชมรมจิตอาสา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ วัดอโศการาม

ชมรมจิตอาสา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ วัดอโศการาม

ชมรมจิตอาสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำนักเรียนในชมรมมาบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำ ความสะอาด พระธุตังคเจดีย์ วิหารสุทธิธรรมรังสี พระวิหารพุทธจักรวัฒนา (๑๙ สค.๕๕)

IMG 0673