then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เล่มที่ 1/2

10

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประวัติครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่องค์สำคัญของสายพระสุปฏิปันโนในปัจจุบันหลายองค์ ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้เขียนไว้เมื่อร่วม40ปีก่อน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชีวประวัติที่อ่านสนุก ให้ข้อคิดแฝงด้วยเนื้อหาธรรมะแท้ที่ท่านเทศน์ให้ลูกศิษย์ฟัง นอกจากนี้บางช่วงบางตอนยังแฝงด้วยอุบายธรรมสำหรับแก้การปฏิบัติไว้ด้วย และที่สำคัญคือวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่นที่ถูกต้องตามศีลกับพระธรรมวินัยทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ซึ่งผู้อ่านจะได้รู้จักว่าพระที่แท้จริงเป็นอย่างไร


หนังสือเล่มนี้อ่านได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็สามารถอ่านได้นอกจากนี้ยังเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ในปัจจุบันที่หันไปทำพุทธพาณิชย์จำนวนมากหรือทำภารกิจต่างๆที่อยู่นอกเหนือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น ปลุกเสกเครื่องรางของขลังดูดวง ใบ้หวยเป็นต้น ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้วอาจจะเปลี่ยนทัศนะคติใหม่ต่อพระสงฆ์ได้ดีขึ้น ดีไม่ดีอาจทำให้ผู้อ่านหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมแถมสนใจเสาะหาครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นได้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

ท่านพ่อลีสอนศิษย์
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
ท่านพ่อลีสอนศิษย์
ธัมมสุปฏิปันโน
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
ธรรมบรรณาการ ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย...
ท่านพ่อลีฝากไว้...
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
ท่านพอลีฝากไว้ เจ้าอาวาส วัดอโศการาม กรรมฐานทานพอลี ่ ่ มนตทานพอลี ์ ่ ่...
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล   ประวัติท่านพ่อลี...