then

ที่สูงเป็นดำ ที่ดำเป็นขาว

1 PMHckkHK

ที่สูงเป็นดำ...ที่ดำเป็นขาว...ที่สั้นเป็นยาว
ที่มั่นเป็นคลอน...ที่หย่อนเป็นตึง...ชั่วเป็นผี...ดีเป็นคน
จนเป็นทาส...ฉลาดเป็นครู
อวดรู้เป็นพาล...หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ