then

รับศีล ๘ ให้สัจจะกับพระภิกษุ

เมื่อรับศีล ๕ หรือศีล ๘ จากพระไปแล้วก็เหมือนกับเราได้ตั้งสัจจะกับพระแล้วว่าจะรักษาไว้และจะประพฤติปฏิบัติไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลาย แต่ถ้ารับศีลไปแล้วและไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้ก็เป็นเหมือนคนไม่มีสัจจะ...หลวงพ่อชัชวาล องฺกุโร (พระอาจารย์ป๊อก) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

IMG 1577