Thai English

หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

17หนังสืือ "หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่" ถูกจัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในโอกาสที่หลวงตามหาบัว ได้มอบทองคำจำนวน 10 ตัน และเงินดอลอลาร์สหรัฐจำนวน 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เข้าสู่ท้องพระคลังหลวง นี่จึงเป็นหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกหนึ่งเล่ม ที่น่าอ่านอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

การ์ตูนสอนภาษาบาลี

22การ์ตูนสอนภาษาบาลี คณะทำงานวัดจากแดง

 


หนังสือการ์ตูนสอนภาษาบาลีเล่มแรกของเมืองไทย ภายในเล่มประกอบด้วย ภาพการ์ตูนที่สวยงาม เนื้อหาแน่นด้วยคติสอนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา พร้อมทั้งสอนภาษาบาลีไปในขณะเดียวกัน มีคำบรรยาย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาบาลี จำนวนหน้า 252 หน้า

อ่านเพิ่มเติม...

กายคตาสติ (Dhamma from Anatomy)

18กายคตาสติ (Dhamma from Anatomy) โดย หลวงตามหาบัว

 

หนังสือกายคตาสติ หลักธรรมชาติความจริงของร่างกายมนุษย์อันนำไปสู่การพ้นทุกข์ เป็นหนังสือเพื่อผู้ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมพระธรรมเทศนาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ว่าด้วยการพิจารณาร่างกาย, อสุภะกรรมฐาน, และมรณานุสติ โดยมีรูปภาพจากวารสารทางการแพทย์และภาพอสุภะต่างๆประกอบ  

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดุลย์)

23หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดุลย์)

 

ข้อคิดข้อธรรมใน "หลวงปู่ฝากไว้"ของพระอริยเจ้า หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่บันทึกถ่ายทอดมาโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)นั้นเป็นข้อคิดข้อธรรม ตลอดจนปริศนาธรรมที่สั้นกระชับแต่กินความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งถ้ากระทำการโยนิโสมนสิการด้วยความเพียรแล้ว จะทำให้เข้าใจในสภาวธรรม ตลอดจนแนวการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

19ที่มาชมรมพุทธศาสน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ  เขียนโดยอาจารย์พิศิษฐ์ ไสยสมบัติ จัดพิมพ์โดย ชุมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ชาติภูมิของท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม...

จิตคือพุทธะ

24จิตคือพุทธะ โดยหลวงปู่ ดุลย์ อตุโล

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ลูกศิษย์หลวงปู่ได้ถอดเสียงเทศน์จากเทปมาบันทึกเป็นตัวหนังสือ ภายในมีประวัติของหลวงปู่ดุลย์ซึ่งเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อยู่พอสังเขปประมาณ4หน้า เนื้อหาของการเทศน์จะเป็นแนวทางการสอนทำให้จิตหลุดพ้น การปฏิบัติตามแนวทางของจิตเพื่อให้พ้นภูมิแห่งความคิด

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญญาอบรมสมาธิ

20ปัญญาอบรมสมาธิ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 

ความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบ ถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม่ได้ ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็ญ คือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดข้องด้วยปัญญา  แล้วแต่ความแยบคายของปัญญา จะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่า เป็นความจริงอย่างนั้นแล้ว 

อ่านเพิ่มเติม...

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

25พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดย อ.วศิน อินทสระ

 

" พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน " เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะปรินิพาน " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด

อ่านเพิ่มเติม...