Thai English

ปฎิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2of 2

08

เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทาง โดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนำระเณรทั้งหลายที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสนใจอยากทาบอยู่มาก จึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถ

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวกูของกู

13ตัวกูของกู โดย พระพุทธทาส ภิกขุ

หนังสือดีที่ชาวพุทธ ควรได้อ่านได้ศึกษาและน้อมนำไปปฏิบัติ "ตัวกู - ของกู" เล่มนี้ได้นำหลักธรรมของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสำหรับศึกษาและน้อมนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขสงบ สันติของผู้คน และการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ปฎิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 1 of 2

08

เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทาง โดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนำระเณรทั้งหลายที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสนใจอยากทาบอยู่มาก จึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถ

อ่านเพิ่มเติม...

หยดน้ำบนใบบัว

14หยดน้ำบนใบบัว - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


เรียบเรียงจากเทศนาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในวาระต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาทุกระดับชั้น
"จริยธรรม" เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะกล่อมเกลาจิตใจของ "เยาวชน" ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติ ให้มีวิจารณญาณบนพื้นฐานเหตุผล มีความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

จิตที่พ้นทุกข์

12

จิตที่พ้นทุกข์ : นายหวีด บัวเผื่อน

หวีด บัวเผื่อน หรือที่ผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ลุงหวีดได้เขียนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติขึ้นเล่มหนึ่งใช้ชื่อว่า “จิตที่พ้นจากทุกข์”…..

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือมนุษย์

15คู่มือมนุษย์ ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

หนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา คู่มือมนุษย์ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วย ต้นเหตุของการเกิดศาสนาแล้ว ก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้เหมือนๆกัน คือตรงกันที่ว่า คนป่าดั้งเดิมฟ้าผ่า ฟ้าร้อง กลัวความมืด กลัวพายุ กลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจ หรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ชีวิตนี้น้อยนัก

11

ประพันธ์โดย สมเด็จพระสังฆราช (สกลมหาสังฆปริณายก)

“ชีวิตนี้น้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกัน บุญหนักหนาที่ได้เกิดเป็นคน เพราะเราเลือกได้ ณ วันนี้ว่าวันหน้าจะเป็นยังไง

อ่านเพิ่มเติม...

ตามรอยธรรมบูรพาจารย์

16"ตามรอยธรรมบูรพาจารย์" หนังสือที่น่าอ่าน และควรค่าแก่การเก็บรักษา แจกเป็นที่ระลึกงานฉลองสมโภชพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์  นำเสนอชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน ของพระบูรพาจารย์สายกรรมฐาน ที่องค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ให้ความเคารพและนับถือ และที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

อ่านเพิ่มเติม...