then

จิตคือพุทธะ

24จิตคือพุทธะ โดยหลวงปู่ ดุลย์ อตุโล

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ลูกศิษย์หลวงปู่ได้ถอดเสียงเทศน์จากเทปมาบันทึกเป็นตัวหนังสือ ภายในมีประวัติของหลวงปู่ดุลย์ซึ่งเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อยู่พอสังเขปประมาณ4หน้า เนื้อหาของการเทศน์จะเป็นแนวทางการสอนทำให้จิตหลุดพ้น การปฏิบัติตามแนวทางของจิตเพื่อให้พ้นภูมิแห่งความคิด

หยุดความปรุงแต่งต่างๆ จนจิตปล่อยวาง ทำให้ได้มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติ

 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่พอจะมีความรู้ความเข้าใจทางธรรมพอควร เพราะบางช่วงต้องทำความเข้าใจเนื้อหาพอสมควรแต่ก็ไม่ยากเกินไปนักสำหรับผู้สนใจปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติตามแนวดูจิตดูใจของตนเอง