then

การ์ตูนสอนภาษาบาลี

22การ์ตูนสอนภาษาบาลี คณะทำงานวัดจากแดง

 


หนังสือการ์ตูนสอนภาษาบาลีเล่มแรกของเมืองไทย ภายในเล่มประกอบด้วย ภาพการ์ตูนที่สวยงาม เนื้อหาแน่นด้วยคติสอนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา พร้อมทั้งสอนภาษาบาลีไปในขณะเดียวกัน มีคำบรรยาย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาบาลี จำนวนหน้า 252 หน้า