then

กายคตาสติ (Dhamma from Anatomy)

18กายคตาสติ (Dhamma from Anatomy) โดย หลวงตามหาบัว

 

หนังสือกายคตาสติ หลักธรรมชาติความจริงของร่างกายมนุษย์อันนำไปสู่การพ้นทุกข์ เป็นหนังสือเพื่อผู้ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมพระธรรมเทศนาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ว่าด้วยการพิจารณาร่างกาย, อสุภะกรรมฐาน, และมรณานุสติ โดยมีรูปภาพจากวารสารทางการแพทย์และภาพอสุภะต่างๆประกอบ  


(คำเตือน หนังสือเล่มนี้อาจไม่เหมาะแก่การนำไปแสดงทั่วไป ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานก่อนอ่าน)