then

หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

17หนังสืือ "หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่" ถูกจัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในโอกาสที่หลวงตามหาบัว ได้มอบทองคำจำนวน 10 ตัน และเงินดอลอลาร์สหรัฐจำนวน 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เข้าสู่ท้องพระคลังหลวง นี่จึงเป็นหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกหนึ่งเล่ม ที่น่าอ่านอย่างยิ่ง