then

คู่มือมนุษย์

15คู่มือมนุษย์ ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

หนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา คู่มือมนุษย์ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วย ต้นเหตุของการเกิดศาสนาแล้ว ก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้เหมือนๆกัน คือตรงกันที่ว่า คนป่าดั้งเดิมฟ้าผ่า ฟ้าร้อง กลัวความมืด กลัวพายุ กลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจ หรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้น

และวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือแสดงอาการยอมแพ้ หมอบราบ อ้อนวอน บูชา แล้วแต่คนฉลาดที่สุด ในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำ ตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจ นี่นับถือว่า ศาสนาเกิดขึ้นในโลกด้วยอำนาจของความกลัว และมีการปฏิบัติไปตามความกลัว