then

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เล่มที่ 1/2

10

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประวัติครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่องค์สำคัญของสายพระสุปฏิปันโนในปัจจุบันหลายองค์ ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้เขียนไว้เมื่อร่วม40ปีก่อน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชีวประวัติที่อ่านสนุก ให้ข้อคิดแฝงด้วยเนื้อหาธรรมะแท้ที่ท่านเทศน์ให้ลูกศิษย์ฟัง นอกจากนี้บางช่วงบางตอนยังแฝงด้วยอุบายธรรมสำหรับแก้การปฏิบัติไว้ด้วย และที่สำคัญคือวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่นที่ถูกต้องตามศีลกับพระธรรมวินัยทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ซึ่งผู้อ่านจะได้รู้จักว่าพระที่แท้จริงเป็นอย่างไร


หนังสือเล่มนี้อ่านได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็สามารถอ่านได้นอกจากนี้ยังเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ในปัจจุบันที่หันไปทำพุทธพาณิชย์จำนวนมากหรือทำภารกิจต่างๆที่อยู่นอกเหนือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น ปลุกเสกเครื่องรางของขลังดูดวง ใบ้หวยเป็นต้น ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้วอาจจะเปลี่ยนทัศนะคติใหม่ต่อพระสงฆ์ได้ดีขึ้น ดีไม่ดีอาจทำให้ผู้อ่านหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมแถมสนใจเสาะหาครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นได้