then

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก

naloksawan

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก

 

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก ปรับปรุงมาจาก วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ ของพระสมบุญ วราสโย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ธัมมสุปฏิปันโน

Screenshot_2020-09-26_135906.png

ธรรมบรรณาการ ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๕๓

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล

27

รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล

 

ประวัติท่านพ่อลี ประวัติวัดอโศการาม ประวัติเรื่องราวระหว่างท่านพ่อลีกับหลวงปู่กงมา หลวงตามหาบัว หลวงปู่หลวง พระอาจารย์แดง แจกงานครบรอบวันมรณภาพท่านพ่อลีปีที่ ๕๐ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านพ่อลีฝากไว้...

Screenshot_2020-09-23_201228.png

ท่านพอลีฝากไว้

เจ้าอาวาส วัดอโศการาม กรรมฐานทานพอลี ่ ่ มนตทานพอลี ์ ่ ่ พิธีรีตอง ภาคฆราวาส

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม

27

หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก

anaparอานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรามธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) วัดอโศการาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

Dhammaวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

หนังสือ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแผนภูมิ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ของพระสมบุญ วราสโย นำมาจัดเรียงพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่  พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

อ่านเพิ่มเติม...