then

เตรียมการบวชชี-บวชเนกขัมมะ

parm03

การบวชชี-พราหมณีสิ่งที่ควรต้องเตรียม

 

๑. เครื่องใช้ส่วนตัว

๒.บัตรประชาชน

๓.ชุดขาว

๔.ต้องมารับหนังสืออุบาสก – อุบาสิกา ของวัดอโศการามเพื่อมาท่องบวช
หมายเหตุ : -นอกเหนือจากเทศกาลต้องบวชอย่างน้อย ๓ วัน

 

บวชชีพราหมณ์ ติดต่อ

แม่ชี นงลักษณ์ 092-205-4699

parmพราหมณี แต่งกายที่ถูกต้องเรียบร้อย
แบบเสื้อ ชั้นนอกแขนยาว ติดกระดุม ๕ เม็ด ขวาทับซ้าย
เสื้อชั้นในแบบเต้ฒตัวติดกระดุม ๕ เม็ด ขวาทับซ้าย เสื้อชั้นใน
แบบเต็มตัวติดกระดุม ๕ เม็ด คอกระเช้า ห่มผ้าสไปยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parm02ผู้ที่อยู่วัด รักษาศีล โดย ไม่ได้บวช เสื้อชั้นนอก แขนสั้น

หรือ แขน ยาว นุ่งผ้าถุงสีเรียบร้อยไม่มีลวดลาย (สีพื้นดำหรือสีน้ำตาลเข้ม)

หรือนุ่งกางเกงสีขาว และห่มผ้าสไบสั้นแค่เอว