Thai English

วิทยุหลวงตา

เสียงธรรมจากวัดอโศการาม

เสียงธรรมบรรยาย โดยพระเถระ วัดอโศการาม และ เหล่าสหธรรมมิก

ชื่อ ฮิต
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2552 630
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2551 534
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ 99-107 738
172.วัฎฎะที่น่าสงสาร - 185.ทางเคยเทียว โดยหลวงพ่อ จำลอง สมาจาโร 894
ต้นแบบกัณฑ์เทศน์ โดย พระอาจารย์ เพลิง ตปสีโล 1781
บทสวดมนต์สำหรับชี–พรหมณี 11824
พระธรรมเทศนา ในงานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ปีที่ ๕๒ 1811
บทสวดมนต์ วัดอโศการาม 7810
บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ วัดอโศการาม 7481
เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดอโศการาม 5243
เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดอโศการาม 5931
เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ วัดอโศการาม 16000
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ปรีดา อคฺควโร 2768
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชูศักดิ์ เขมงฺกโร 2238
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ เพลิง ตปสีโล 1924
เสียงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร 1829
เสียงพระธรรมเทศนา โดยพระครูนันทปัญญาคุณ (หลวงพ่อพระอาจารย์ปิ่น) 1883
เสียงพระธรรมเทศนา โดยพระอ.มหาวันชัย 2361
ธรรมบรรยาย ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2555 โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1245
ธรรมะประจำวัน ช่วง คำกลอนจากใจศิษย์ พระครูพุทธิสารสุนทร(หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน) 1336