Thai English

วิทยุหลวงตา

เสียงธรรมจากวัดอโศการาม

เสียงธรรมบรรยาย โดยพระเถระ วัดอโศการาม และ เหล่าสหธรรมมิก

ชื่อ ฮิต
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2552 576
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2551 489
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ 99-107 677
172.วัฎฎะที่น่าสงสาร - 185.ทางเคยเทียว โดยหลวงพ่อ จำลอง สมาจาโร 864
ต้นแบบกัณฑ์เทศน์ โดย พระอาจารย์ เพลิง ตปสีโล 1726
บทสวดมนต์สำหรับชี–พรหมณี 11278
พระธรรมเทศนา ในงานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ปีที่ ๕๒ 1779
บทสวดมนต์ วัดอโศการาม 7589
บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ วัดอโศการาม 7337
เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดอโศการาม 5095
เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดอโศการาม 5715
เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ วัดอโศการาม 15800
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ปรีดา อคฺควโร 2644
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชูศักดิ์ เขมงฺกโร 2190
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ เพลิง ตปสีโล 1869
เสียงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร 1790
เสียงพระธรรมเทศนา โดยพระครูนันทปัญญาคุณ (หลวงพ่อพระอาจารย์ปิ่น) 1839
เสียงพระธรรมเทศนา โดยพระอ.มหาวันชัย 2301
ธรรมบรรยาย ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2555 โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1220
ธรรมะประจำวัน ช่วง คำกลอนจากใจศิษย์ พระครูพุทธิสารสุนทร(หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน) 1310